Petar Todorov

/ Jul 2019.

U KROKODILovoj rezidenciji za pisce u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma u prvoj polovini jula je boravio dr Petar Todorov koji je ujedno i 84. gost KROKODILove Kuće za pisce.

Dr Petar Todorov studirao je istoriju na Filozofskom fakultetu univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, magistrirao na Ecole des hautes études en sciences sociales – EHESS u Parizu 2006. godine, a doktorat je odbranio na Filozofskom fakultetu univerziteta Sv. Kiril i Metodij 2013. Njegov istraživački interes je usmeren na društvenu i urbanu istoriju 19. i 20. veka Osmanlijske Imperije i Jugoistočne Evrope. Isto tako, njegova istraživanja odnose se i na istorijsko obrazovanje i (zlo)upotrebu istorije u savremenim društvima. Trenutno radi na Institutu za nacionalnu istoriju u Skoplju, a istovremeno je gostujući istraživač na University of New York Tirana. Do sada je bio na dužim istraživačkim i studijskim boravcima na University of Vienna, American Research Center – Sofija, Georg Eckert Institute for International Textbook Research, a od 2014. do 2016. bio je gostujući profesor istorije Balkana i urbane istorije Osmanlijske Imperije na Istanbul Şehir University.

Glavni cilj rezidencijalnih boravaka u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma je da se istoričarima iz republika bivše Jugoslavije omogući dvonedeljni istraživački boravak tokom kog mogu koristiti materijale iz državnih arhiva u Beogradu. Naime, nakon raspada Jugoslavije, celokupan arhivski materijal koji svedoči o istoriji te države ostao je u Beogradu, što je veliki problem za sve istraživače koji se bave periodom od 1918. do 1991. godine. Ovo se naročito odnosi na analize jugoslovenske spoljašnje politike koje nisu moguće bez upotrebe Arhiva Jugoslavije i Arhiva Ministarstva spoljašnjih poslova. 

Nakon projekta Jezici i nacionalizmi  Udruženje KROKODIL je započelo novi projekat pod nazivomKo je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma čiji je glavni cilj stvaranje prostora za istorijski i interkulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istoričara, pisaca, novinara, studenata i šire publike koja će doprineti rešavanju konflikta, uzajamno poštovanim istorijskim narativima (ako već zajednički nije moguć), i inkluzivnijoj kulturi sećanja. Projektne aktivnosti će rezultirati stvaranjem održive platforme koja će omogućiti uzajmno prihvatljive interpretacije događaja iz bliže i dalje prošlosti korišćenjem metoda multiperspektivnog istorijskog narativa.

Projekat je implementiran u bliskoj saradnji sa forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

<< Jul 2019 / Jun 2019 >>

krokodilova kuca za pisce