ISTI SAN

Uhvatio te san moje smrti i ne ustaješ od snova
Ako…
U javi
Ima samo bola očiju od usporenih kretnji
Živih boja detinjstva koje se slivaju uvis bez oblika
I svaki drugi je lud u svojoj vrsti i mali
Jezovito jauče
Oblaci menjaju smjer
Kiša
Ako…
Igra jazz muzika u limenim glavama i navodnjava gljive
One se nemilosrdno množe na površini glave
Kosa je otpala

I dalje spavaš na fotelji koja vonja na mačju mokraću
Ako…
Ko zna čiju mi mokraću mirišemo i čiji karijes žvaćemo svaki dan
Tek pokatkada ličimo na sretno dete na leđima delfina
Ti…
Iz gotskog dvorca sa gušenim kaputom od paukova
I na sedoj ti bradi rastu fluorescentni korali
Ona…
Namazana voskom tuge
Sanjivo se osmehuje, samo retko kada plače
Ako…
Kiša…
Pada nalik srebrnim žicama na leđima iskrivljenim kao samar
Prepuno drva tuge

Bio jednom…
Čovjek obješena vrata na konopcu a tijelo
Sramno se ljuljalo komad goveđeg mesa defilirajući kasapnicama
Ova…
Bajka ispuhanih točkova tvoga života
Ostavljala je tragove na još uvijek smekšalom asfaltu od buke protesta
Ne sjećam se što je pisalo na parolama
Kiša…
Ako…
Praštam ti…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *