Lisandri Kola

/mart 2018.

 

Četvrti gost KROKODILove kuće za pisce u ovoj godini je Lisandri Kola koji nam dolazi iz Skadra u Albaniji. On je 65. autor-gost koji boravi u KROKODILovoj rezidenciji za pisce. Dolazak Lisandrija Kole se realizuje u okviru projekta READING BALKANS. Lisandri će nastupiti na Festivalu svetski dan(i) poezije 21. marta od 20h u okviru programa SLUŠANJE POEZIJE koji organizuje Kulturni centar Beograda gde će beogradska publika imati priliku da čuje njegovu poeziju.

Lisandri Kola je autor, istraživač i prevodilac. Profesor je Univerziteta u Tirani gde na Fakultetu za istoriju i filologiju predaje Albansku savremenu književnost i Istoriju soneta. Takođe, na katedri za novinarstvo predaje Teoriju prevođenja. 2014.godine postaje doktor književnih nauka.

Njegova prva zbirka pesama “Melodija harfe” objavljena je 2006. godine. Dve godine kasnije objavljena je zbirka pesama “Rabin bez očiju”, a te godine (2008.) dobio je nagradu Robert Švarc Fondacije iz Tirane za najboljeg novog autora. Već je bio objavio nekoliko zbirki poezije, kada je 2011. objavljen njegov prvi roman “Saga dana”.

Objavio je mnogo naučnih članaka, kao i monografiju „The Fishtean Satire in Epic“ , što je i njegov master rad. Njegova poezija objavljivana je na hrvatskom i engleskom jeziku. O njegovom delu „Slepi rabin“ , 8. decembra 2008. godine, u Univerzitetskom magazinu Srbije, Milutin Đuričković objavio je članak pod naslovom „Traganje za smislom postojanja, O zbirci poezije Slepi rabin“. Njegova poezija je 2014. godine upriličena Nacionalnom nagradom „At Zef Pllumi“ (Prva nagrada za poeziju). Za zbirku poezije „Leptiri umiru u maju“ , nagrađen je za literarnu inovaciju, metafizički stih i jedinstvenu tematiku. U saradnji sa Aristeom Kolom, 2017. godine osnovao je on-line magazin za književnu kritiku “Kêns”.

Dolazak Lisandrija Kole se realizuje u okviru projekta READING BALKANS.Reading Bal kans je regionalni projekat koji za cilj ima promociju književnosti sa prostora Zapadnog Balkana kroz obrazovanje i formiranje literarnog agenta koji će zastupati regionalne pisce na međunarodnoj sceni. Projekat je kofinansiran programom Kreativna Evropa Evropske Unije.

KROKODILova kuća za pisce.

Razvijajući stabilne odnose s partnerima u zemlji, regionu i inostranstvu, a po ugledu na slične veoma popularne programe evropskih metropola, Udruženje KROKODIL osnovalo je prvi kontinuirani rezidencijalni program za pisce u Srbiji – KROKODILOVU kuću za pisce u kojoj od 2012. godine na stipendiranim mesečnim boravcima redovno žive i stvaraju autori iz mnogih regionalnih, evropskih a sve više i svetskih zemalja.

Reading balkans je projekat koji za cilj ima promociju književnosti sa prostora Zapadnog Balkana kroz obrazovanje i formiranje literarnog agenta koji će zastupati regionalne pisce na međunarodnoj sceni.

 

 

<< Jul 2018.    Februar 2018. >> 


 

 

krokodilova kuca za pisce