Olivier Bonfo i Džeremi Kravat

/februar 2018.

 

 

U februaru 2018. godine u KROKODILovoj kući za pisce boravili su ekonomisti iz belgijske organizacije CADTM, Olivier Bonfo i Džeremi Kravat. Oni su ujedno 63. i 64. autori koji borave na rezidencijalnom boravku u Beogradu i prvi autori iz Belgije koji borave u KROKODILovoj kući za pisce. Olivier i Džeremi su u Beogradu proveli po 15 dana, pišući svoje radove, posvećujući pažnju ekonomskim problemima regiona. Komisija za ukidanje nelegitimnog duga (CADTM) je mreža 30 organizacija u više od 25 zemalja diljem 4 kontinenta. Fokusirajući se na sam dug i pitanja duga, glavni cilj njenih akcija i radikalne alternative koju ona predlaže je rad na svetu zasnovanom na suverenitetu, solidarnosti i saradnji među narodima, poštovanju životne sredine, jednakosti, socijalne pravde i mira.

Olivier Bonfo (Olivier Bonfond) je ekonomista i savetnik Centra za narodno obrazovanje Andre Genot (Centre d’Éducation populaire André Genot, CEPAG). Aktivista je i antiglobalista, član Komiteta za ukidanje ilegalnih dugova (Committee for the Abolition of Illegitimate Debts, CADTM), Belgijske platforme za ukidanje duga (ACiDe) i Komisije za istinu o grčkom javnom dugu. Autor je knjige Šta ako prestanemo da plaćamo? 10 pitanja/10 odgovora o belgijskom javnom dugu i alternativama štednje (Aden, 2012). Koordinator je web stranice www.bonnes-nouvelles.be.

Džeremi Kravat (Jérémie Cravatte) je rođen 1987. godine u Liježu/Belgija. Diplomirao je na Univerzitetu Liježa na studijama popularizacije i razvoja. Aktivno je učestvovao u pisanju prve knjige o ekološkog dugu (The economy’s hidden dept). Bavi se koordinacijom građanske platforme za reviziju (ACIDe). Cilj njegovog rada je da proširi svest i popularizuje stalnu građansku kontrolu nad javnim finansijama. Zahvaljujući Krokodilovoj kući za pisce, sada radi na serijama video materijala i bukleta o pitanju javnog duga u Belgiji. Govori francuski, španski i engleski.

Njihov boravak podržala je ambasada kraljevine Belgije u Beogradu.

 

 

krokodilova kuca za pisce