Minela Radušić

/Septembar 2019.

U KROKODILovoj rezidenciji je u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma tokom druge nedelje septembra boravila Minela Radušić koja je ujedno i 89. gošća KROKODILove Kuće za pisce.

Minela Radušić  rođena je 1991. godine u Sarajevu. Na Odseku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu diplomirala je 2013, a magistrirala 2016. godine na temu „Banja Luka u XVIII stoljeću.“ Na istom fakultetu 2016. godine upisuje doktorske studije, smer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Trenutno završava doktorsku disertaciju pod naslovom „Odnos vlasti prema zdravstvenom pitanju u Bosni i Hercegovini (1878-1941) – komparativni pristup istraživanju.“ Od februara 2017. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u zvanju asistenta na oblasti Svjetska i bosanskohercegovačka historija novi vijek i savremeno doba. Istraživački se bavi socijalnom istorijom Bosne i Hercegovine u poslednjim decenijama XIX i u prvoj polovini XX veka. Kao mladi istraživač (saradnik), učestvovala je u projektima koji su finansirani od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke te Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Učestvovala je na različitim konferencijama, seminarima i doktorskim radionicama u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi, te objavila nekoliko radova, prikaza i osvrta o temama iz savremene bosanskohercegovačke istorije. Član je Udruženja za modernu historiju (UMHIS).

Glavni cilj rezidencijalnih boravaka u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma je da se istoričarima iz republika bivše Jugoslavije omogući dvonedeljni istraživački boravak tokom kog mogu koristiti materijale iz državnih arhiva u Beogradu. Naime, nakon raspada Jugoslavije, celokupan arhivski materijal koji svedoči o istoriji te države ostao je u Beogradu, što je veliki problem za sve istraživače koji se bave periodom od 1918. do 1991. godine. Ovo se naročito odnosi na analize jugoslovenske spoljašnje politike koje nisu moguće bez upotrebe Arhiva Jugoslavije i Arhiva Ministarstva spoljašnjih poslova.

Nakon projekta Jezici i nacionalizmi  Udruženje KROKODIL je započelo novi projekat pod nazivomKo je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma čiji je glavni cilj stvaranje prostora za istorijski i interkulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istoričara, pisaca, novinara, studenata i šire publike koja će doprineti rešavanju konflikta, uzajamno poštovanim istorijskim narativima (ako već zajednički nije moguć), i inkluzivnijoj kulturi sećanja. Projektne aktivnosti će rezultirati stvaranjem održive platforme koja će omogućiti uzajmno prihvatljive interpretacije događaja iz bliže i dalje prošlosti korišćenjem metoda multiperspektivnog istorijskog narativa.

Projekat je implementiran u bliskoj saradnji sa forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

<< Oktobar 2019 / Avgust 2019 >>

krokodilova kuca za pisce