NAVID KERMANI

septembar/oktobar 2013.

navid kermani manja

Navid Kermani (1967) nemački je pisac i stručnjak za islamske studije iranskog porekla, rođen u Zapadnoj Nemačkoj. Doktorirao je orijentalistiku, član je Nemačke akademije za jezik i Akademije nauka u Hamburgu. Bavi se pitanjima religije, doseljeništva i dijaloga između hrišćanstva i islama.

Od 2000. do 2003. bio je saradnik Instituta za napredna istraživanja u Berlinu (Wissenschaftskolleg zu Berlin / Institute for Advance Study Berlin), a 2008. stipendista Nemačkog umetničkog centra „Vila Masimo“ u Rimu (Deutsche Akademie Rom Villa Msssimo). Od 2009. godine viši je saradnik Instituta za kulturologiju u Esenu (Kulturwissenschaftliches Institut Essen).

Godine 2010. godine bio je gostujući predavač na Unverzitetu „Johan Volfgang fon Gete“ u Frankfurtu na Majni, u okviru posebnog programa „Frankfurtska predavanja iz poetike“(Frankfurter Poetik-Vorlesungen), a tokom 2011-2012. godine gostujući predavač na Univerzitetu „Georg Avgust“ u Getingenu, u okviru programa „Getingenška predavanja iz poetike“ (Göttinger Poetikvorlesung).

Njegova akademska i književna postignuća ovenčana su brojnim nagradama. Među novija priznanja ubrajaju se Nagrada za političko razmišljanje „Hana Arent“ (2011) i Nagrada za kulturu grada Kelna (2012). Objavio je brojna dela, među kojima su romani i eseji o islamu, Bliskom istoku i hršćansko-muslimanskom dijalogu.

 

 

<< novembar 2013.    septembar 2013. >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

krokodilova kuca za pisce