Olle Bergman

/april 2014.

OlleBergman manja

Odrastao je u oblasti Skone u južnoj Švedskoj – regionu oko kog su Švedska i Danska vekovima ratovale. Glavna inspiracija za pisanje bio mu je gimnazijski profestor švedskog koji ga je ohrabrivao da piše i pomagao mu u početničkom književnom radu.

Bio je prilično neodlučan po pitanju izbora profesije, ali je odlučio da studira hemiju, smatrajući da je to moguća platforma za karijeru autora naučne literature. Švedski je mali jezik, i broj ljudi koji živi od pisanja proze je, srazmerno tome, još manji. Oleov plan bio je da se bavi i pisanjem o nauci i prozom. Tokom studiranja je bio veoma aktivan na polju kulture, učestvujući na poetskim festivalima, književnim promocijama, a takođe je objavljivao poeziju, prozu i eseje.

Nekoliko godina radio je na Univerzitetu Lind kao neurolog, a zatim se otisnuo ka željenoj karijeri, postajući profesionalni pisac na polju medicine i tehnologije, kao i predavač na temu poslovnog pisanja i prezentacije.

Krajem devedesetih, zajedno sa ženom koja je profesionalni urednik – doselio se u kuću u Ešilstuni, malom industrijskom gradu sto dvadeset kilometara udaljenog od Stokholma. U tom gradu živi kao slobodni umetnik i otac petoro dece.

Ole Bergman svoju karijeru u poslednje vreme usmerava ka istoriji. Piše za nekoliko časopisa koji se bave popularnom istorijom, a objavio je i dve knjige za decu, s temom Drugog svetskog rata i drevnog Egipta. Napisao je i tri knjige o poreklu reči i izraza u švedskom jeziku.

 

 

 

 

<< maj 2014.    mart 2014. >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

krokodilova kuca za pisce