Božo Repe

/ Avgust 2019.

U KROKODILovoj rezidenciji za pisce je u drugoj polovini avgusta boravio dr Božo Repe koji je ujedno i 87. gost KROKODILove Kuće za pisce.

Prof. dr. Božo Repe je redovni je profesor moderne istorije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Od 1999. do 2000. je bio šef katedre za istoriju, a od 2009. je projektni menadžer grupe za slovenačku istoriju. Njegov istraživački rad obuhvata i modernu slovenačku, južnoslovensku i centralnoevropsku istoriju. Takođe se bavi pitanjem nastave istorije u školama. Autor je ili koautor 19 naučnih i 6 profesionalnih monografija i više od 40 originalnih naučnih radova. Njegovi članci i knjige objavljeni su na različitim jezicima u više od 16 država. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu Vitatus Magnus u Kaunasu, Litvanija, i držao je predavanja na drugim univerzitetima i institutima kao što su Univerziteti u Beču, Bratislavi i Gracu, Karlov univerzitet u Pragu, Norveški univerzitet nauke i tehnologije u Trondhajmu i Jagelonski univerzitet u Krakovu. Često je radio istraživanja na Austrijskom institutu za istočnu i jugoistočnu Evropu u Beču i Institutu za istoriju savremenog doba u Parizu. Kolumnist je u magazinu Mladina.

Glavni cilj rezidencijalnih boravaka u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma je da se istoričarima iz republika bivše Jugoslavije omogući dvonedeljni istraživački boravak tokom kog mogu koristiti materijale iz državnih arhiva u Beogradu. Naime, nakon raspada Jugoslavije, celokupan arhivski materijal koji svedoči o istoriji te države ostao je u Beogradu, što je veliki problem za sve istraživače koji se bave periodom od 1918. do 1991. godine. Ovo se naročito odnosi na analize jugoslovenske spoljašnje politike koje nisu moguće bez upotrebe Arhiva Jugoslavije i Arhiva Ministarstva spoljašnjih poslova.

Nakon projekta Jezici i nacionalizmi  Udruženje KROKODIL je započelo novi projekat pod nazivomKo je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma čiji je glavni cilj stvaranje prostora za istorijski i interkulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istoričara, pisaca, novinara, studenata i šire publike koja će doprineti rešavanju konflikta, uzajamno poštovanim istorijskim narativima (ako već zajednički nije moguć), i inkluzivnijoj kulturi sećanja. Projektne aktivnosti će rezultirati stvaranjem održive platforme koja će omogućiti uzajmno prihvatljive interpretacije događaja iz bliže i dalje prošlosti korišćenjem metoda multiperspektivnog istorijskog narativa.

Projekat je implementiran u bliskoj saradnji sa forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

<< Septembar 2019 / Avgust 2019 >>

krokodilova kuca za pisce